top of page

המרת קלטות וידאו וסלילים 8 מ״מ

אירועים חשובים, חתונה, בר מצווה, סיום לימודים או מפגש משפחתי בחגים שנצרבו על גבי קלטות וידאו וסלילים, כמעט ואינם ניתנים לצפיה כיום באופן מהיר ופשוט.
העברת הסרטים לקבצים דיגיטליים תיתן לכם אפשרות
להתרגש מחדש ולהזכר באירועים מהעבר!

הסרטים ניתנים לצפיה בכל מכשיר דיגיטלי אשר תומך בקבצים. 

close-up-hand-insert-video-cassette-tape.jpg
bottom of page